2017/Oct/18

นิตยสารการ์ตูน Shonen Magazine ฉบับที่ 46/2017 (18 ต.ค. 2017) ลงประกาศว่าการ์ตูนเรื่อง Baby Steps
ผลงานของ อ.Hikaru Katsuki กำลังจะจบลงแล้วภายใน 3 ตอน ซึ่งรวมตอนที่ลงพิมพ์ในนิตยสารฉบับนี้ไปด้วย
เท่ากับว่าตอนอวสานจะมาลงพิมพ์ในฉบับที่ออกวางแผงในญี่ปุ่น 1 พ.ย. 2017ที่มา Shonen Magazine2017 Vol.46