2017/Aug/13

ทีวีอนิเม อินุยาชิกิ (Inuyashiki) ดัดแปลงจากหนังสือการ์ตูนในชื่อเดียวกันผลงานของ อ.Hiroya Oku ที่จะมาเริ่มออกอากาศทางสล็อตเวลา
Noitamina ของสถานี Fuji TV ในเดือน ต.ค. 2017 ล่าสุดเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของอนิเมก็ปล่อยภาพโปรโมทภาพที่สอง พร้อมคลิป

ที่มา Natalie , Inuyashiki Project