2017/Jan/07

เว็บไซต์ของนิตยสารการ์ตูน Feel Young ได้ประกาศว่า อ.Shuzo Oshimi ผู้วาด รักโรคจิต (Aku no Hana) มีผลงานใหม่
"Waltz" เป็นเรื่องสั้นตอนเดียวจบ มาลงพิมพ์ในฉบับเดือน มี.ค. 2017 ที่มีกำหนดออกวางแผงในญี่ปุ่น 8 ก.พ. 2017ที่มา feel young