2015/Aug/30

อ.Yuu Watase ได้แจ้งไว้ในนิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์ Shonen Sunday ฉบับที่ 39/2015
ว่าจะหยุดเขียนการ์ตูน อาราตะ ตำนานเทพแห่งดาบ (Arata Kangatari) อีกครั้ง เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ 40/2015 เป็นต้นไป
โดยตอนใหม่จะกลับมาลงต่อเมื่อใดให้รอประกาศอย่างเป็นทางการในเว็บของ Shonen Sunday อีกครั้งหนึ่ง

การ์ตูนเรื่อง อาราตะ ตำนานเทพแห่งดาบ เพิ่งกลับมาเขียนต่อใน Shonen Sunday ฉบับที่ 32/2015 (8 ก.ค. 2015)
หลังจากหยุดลงพิมพ์ในไปนานถึง 17 เดือน นับตั้งแต่เดือน ก.พ. 2014 แต่กลับมาลงพิมพ์ต่อเนื่องได้เพียง 7 ตอน
ใน Shonen Sunday ฉบับที่ 32 ,33 ,34 ,35 ,36-37 ,38 และ 39/2015 ก็มีประกาศหยุดอีกครั้งดังที่แจ้งไว้ข้างต้น

รูปภาพ

ที่มา ANN